Tietosuoja

Gateway Technolabs Finland käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita tekniikoita kävijäliikenteen tilastointiin. Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Eväste ei vahingoita päätelaitetta.

Gateway Technolabs Finland käyttää evästeitä kävijätilastointiin ja tietojen keräämiseen sivustomme käytön yksityiskohdista. Näiden tietojen avulla voimme paremmin tuoda esille asiakkaitamme kiinnostavia asioita ja aiheita. Gateway Technolabs Finland voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä asiakkailleen. Gateway Technolabs Finland ei välitä asiakkaidensa tai sivustonsa käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille mainosverkostoille.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Gateway Technolabs Finland Oy

Mikonkatu 17b
00100 Helsinki

Y-tunnus 2760552-8

Rekisterin nimi

Gateway Technolabs Finland Oy -asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Gateway Technolabs Finlandin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Gateway Technolabs Finlandin ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Gateway Technolabs Finlandin kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit voidaan tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää Gateway Technolabs Finlandin asiakkaista ja Gateway Technolabs Finlandin palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielitiedot, henkilötunnus ja asiakastunnus tai -tunnukset
 • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
 • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • Asiakashistoria kuten, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
 • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Luettelotietojen julkaisukielto
 • Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet, asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
 • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), sekä kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen luovutus

Gateway Technolabs Finland Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Gateway Technolabs Finlandin henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Gateway Technolabs Finland Oy

Mikonkatu 17b
00100 Helsinki

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee asiakasrekisterin rekisteritietoja.