Ylläpito

Vaativa ohjelmistokehitys ei tarkoita pelkästään uuden synnyttämistä vaan myös tuotteen mahdollisimman pitkän elinkaaren varmistamista. Vastaamme kehittämämme ohjelmiston toimivuudesta ja sen elinkaaresta huolellisella ylläpidolla ja tarpeen mukaan räätälöidyillä päivityksillä.

Voimme huolehtia asiakasyrityksen koko IT:n ylläpidosta tai toimia yhteistyössä asiakasyrityksemme IT-osaston kanssa. Molemmissa toimintatavoissa keskeisin tavoite on järjestää liiketoiminnasta vastaaville henkilöille aikaa oman työnsä hoitamiseen.

 

Huolehdimme myös asiakkaiden olemassa olevien ohjelmistojen ylläpidosta. Kuulostaako esimerkiksi seuraava pattitilanne tutulta: teknologia vanhenee ja vanhan teknologian osaajat ovat poistuneet kuvioista, mutta asiakas pitää vanhasta softastasi? Tilanne vaikuttaa usein ainutlaatuisen hankalalta ja ylitsepääsemättömältä, mutta meille tilanne on tuttu. Tarjoamme avuksi monipuolista ohjelmisto-osaamistamme ja jatkuvaan kehittämiseen tähtäävän ylläpidon ohjelmistollesi. Ylläpitoon kuuluu myös pienet muutokset ohjelmiston toimintoihin ja uusien toimintojen testaus.

Olemme myös asiakkaan neuvonantaja ja tekninen apu vanhentuneiden, käyttämättömien ja turhia kustannuksia aiheuttavien ohjelmien alasajossa. Ylläpitopalvelumme toimii kuukausimaksulla.

keskeisin tavoite on järjestää liiketoiminnasta vastaaville henkilöille aikaa oman työnsä hoitamiseen.